Провеждане на международна научна конференция “Европейските ценности в страните от Югоизточна Европа: новите предизвикателства и шансове

Провеждане на международна научна конференция “Европейските ценности в страните от Югоизточна Европа: новите предизвикателства и шансове
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Иван Иванов Начев гл. ас. д-р
Статус:
действащ

Провеждане на международна научна конференция посветена на резултатите от проведената Пета вълна на изследване на европейските ценности в Парк хотел Москва и в НБУ под егидата на Министъра на образованието и науката и научно-изследователската мрежа European Values Study – EVS.