Самотраки – островът на Великите богове

Самотраки – островът на Великите богове
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Живко Ангелов Лефтеров доц. д-р
Статус:
действащ

Провеждане на пътуващ семинар – практическо обучение (in situ) за студенти от OOOK056 “Еволюция и археология”, ОООК051 “Старогръцка култура”, ОООК101 “Разчитане на миналото”, ОООК2016 “Древните цивилизации в Мала Азия” и БП и МП на деп. “История”, “Археология” и “Средиземноморски и източни изследвания” на остров Самотраки и региона на Западна Тракия.