Средношколски конкурс по превод на английски, немски, испански, италиански, френски и руски език, 17 ноември 2019 г.

Средношколски конкурс по превод на английски, немски, испански, италиански, френски и руски език, 17 ноември 2019 г.
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Светлана Георгиева Димитрова-Гюзелева доц. д-р
Статус:
действащ

Провеждане на трето издание на конкурс по превод в НБУ с участие на ученици от средни училища от 11. и 12. клас; В подготовката и провеждането на конкурса ще вземат участие преподаватели и студенти от НБУ. Конкурсът е част от инициативите, свързани с “Школата по превод”.