Трета школа по превод TRAD NBU 2020

Трета школа по превод TRAD NBU 2020
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Венета Атанасова Сиракова доц. д-р
Статус:
действащ

07-08.02.2020 г.

07.02.2020 г.

Корпус 2, Зала 305 – 13.00 – 13.30 ч.
Откриване на школата по превод
Корпус 2, Зала 305 – 13.30 – 14.30 ч.
доц. д-р Елена Тарашева: Превод за медиите – проблеми и решения
Корпус 2, Зала 305– 14.30 – 15.30 ч.
преп. Галина Величкова: Преводът като канибализъм - ролята на преводача в претворяването на литературния текст

Водещи:
проф. д-р Дияна Янкова
проф. дфн Мария Грозева-Минкова
доц. д-р Елена Тарашева
доц. д-р Елена Савова
доц. д-р Ирина Георгиева
доц. д-р Татяна Фед
гл. ас. д-р Станислав Богданов
гл. ас. д-р Даниела Александрова
гл. ас. д-р Милен Шипчанов
ас. Петя Петкова-Сталева
преп. Галина Величкова
преп. Любка Славова
преп. Маргарита Хаджиниколова
преп. Магдалена БожковаРаботни групи:
Юридически и правно-административен превод: 16.20 – 17.50
Зали за работните групи по езици:
Английски език – зала 305, корпус 2
Испански език – зала 407, корпус 2
Италиански език – зала 409, корпус 2
Немски език – зала 403, корпус 2
Френски език – зала 405, корпус 2
Руски език – зала 410, корпус 2

08.02.2020 г.

Работни групи:
Превод на научнопопулярен текст: 10.00 - 11.30 ч.
Зали за работните групи по езици:
Английски език – зала 305, корпус 2
Испански език – зала 407, корпус 2
Италиански език – зала 409, корпус 2
Немски език – зала 403, корпус 2
Френски език – зала 405, корпус 2
Руски език – зала 410, корпус 2

Обща работна група на тема „Локализация и превод (L10N & T9N, i18N/G11N)“
Зала 402, корпус 2 – 13.00 – 14.30 ч.
Зала за закриване на събитието: зала 305, корпус 2: 15:00 – 15:30 ч.Теми в школата по превод:
Превод за медиите – проблеми и решения
Преводът като канибализъм - ролята на преводача в претворяването на литературния текст
Юридически и правно-административен превод
Превод на научнопопулярен текст
Локализация и превод (L10N & T9N, i18N/G11N)