Средношколски конкурс по превод на английски, немски, испански, италиански, френски и руски език

Средношколски конкурс по превод на английски, немски, испански, италиански, френски и руски език
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Дияна Димитрова Янкова проф. д.н.
Статус:
действащ

Провеждане на трето издание на конкурс по превод за средношколци в НБУ по английски, немски, испански, френски, италиански и руски език и информационна среща-дискусия с настоящи студенти и преподаватели. Практически дейности за студентите от деп. “Чужди езици и култури” и “Нова българистика” в организацията на събитието и оценяване на преводите.