Международна конференция на тема “Кризи и сигурност – корелации и предизвикателства"

Международна конференция на тема “Кризи и сигурност – корелации и предизвикателства
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Сигурност и отбрана
Ръководител:
Николай Стефанов Радулов проф. д.н.
Статус:
действащ

Организиране и провеждане на онлайн международна конференция “Кризи и сигурност – корелации и предизвикателства” в НБУ.