Втори пътуващ семинар по криминология – “Остров Белене – Остров на свободата или остров на робството

Втори пътуващ семинар по криминология – “Остров Белене – Остров на свободата или остров на робството
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Сигурност и отбрана
Ръководител:
Ненко Георгиев Дойков проф. д-р
Статус:
реализиран

Провеждане на пътуващ семинар по криминология за студенти от БП “Гражданска и корпоративна сигурност”, МП “Национална и международна сигурност”, “Криминология и политики за превенция на престъпността” на остров “Персин” (гр. Белене) – изучаване и анализиране на основни процеси и събития, свързани с живота на политическите противници на комунистическия режим в България, проучване на архиви и разработване на научни доклади от студентите.


Постигнати резултати


1. самостоятелни изследователски разработки на студентите към аудиторни и тренингови курсове към програмите и доклади, представени на Междудепартаментен студентски семинар по сигурност “Национална и международна сигурност – заплахи и кризи” (23 юни 2021 г.) и включени в сборник със студентски трудове;
2. подобряване връзката “теория - практика” при приложните изследвания на сигурността и връзката с историческите събития по време на комунистическия режим в България и спомагане за професионална ориентация на студентите в областта на пенитенциарните заведения в България;
3. привличане на кандидат-студенти;