Живият античен град: преживяване и консумиране на Помпей и Херкулан

Живият античен град: преживяване и консумиране на Помпей и Херкулан
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Евгения Георгиева Благоева доц. д-р
Статус:
действащ

Провеждане на антропологично изследване чрез методите на включено наблюдение и интервю на различните начини на възприемане, преживяване и консумиране на двата древноримски града Помпей и Херкулан с участие на студенти от БП “Антропология” и МП “Културна и социална антропология”.