НБУ гостува на музея (начало - септември 2021 в РИМ Русе)

НБУ гостува на музея (начало - септември 2021 в РИМ Русе)
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Ирена Иванова Бокова доц. д-р
Статус:
действащ

Представяне на творческите резултати в сферата на изкуствата и науките за човека, създадени от студенти и преподаватели в НБУ в РИМ Русе – представяне на програмите на НБУ с рекламни материали и издания на НБУ; кратки антропологични филми, направени от студенти, презентации, видео визитки на НБУ, подвижна изложба, авторски бижута и др.