Гостуване в НБУ на д-р Дьорд Сонди във връзка с удостояването му с почетната титла Doctor Honoris Causa на НБУ

Гостуване в НБУ на д-р Дьорд Сонди във връзка с удостояването му с почетната титла Doctor Honoris Causa на НБУ
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Морис Наме Фадел доц. д.н.
Статус:
действащ

Церемония по избора на д-р Дьорд Сонди за Doctor Honoris Causa на НБУ на 30 юни 2021 г. в НБУ. Изборът на проф. Сонди е утвърден с решение на Академичния съвет на НБУ от 16.03.2021 г.