Проучване на живота и делото на д-р Димитър Христов Точков (1874 - 1941 г.)

Проучване на живота и делото на д-р Димитър Христов Точков (1874 - 1941 г.)
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Райна Борисова Николова проф. д.н.
Статус:
реализиран

Проучване на личността, професионалното развитие и участието в обществения живот на България на икономиста и политик д-р Димитър Христов Точков.