Е-платформа в помощ на обучението по общ и специализиран чужд език – Разширяване на функциите на платформата

Е-платформа в помощ на обучението по общ и специализиран чужд език – Разширяване на функциите на платформата
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Мария Дечова Стамболиева доц. д-р
Статус:
действащ

Добавяне към съществуващите функции на е-платформата (разработена по проект към ЦФСР през 2017 г.) нови опции, модули и връзки между модули с цел генериране на необходими за учебния процес упражнения за проверка на езикови умения, знания в специализирани области и превод.