Универсални ценности и локални проявления

Универсални ценности и локални проявления
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Момчил Николаев Методиев проф. д.ф.н.
Статус:
действащ

Провеждане на годишна научна конференция на деп. “История” съвместно с деп. “Философия и социология” под надслов “Историята като наука, образование и професия”.