Двумесечно обучение на студенти от програма “Арабистика (Арабски език, култура и литература)” в университет “Султан Кабус”, Оман: финансиране на пътни разноски София – Маскат – София

Двумесечно обучение на студенти от програма “Арабистика (Арабски език, култура и литература)” в университет “Султан Кабус”, Оман: финансиране на пътни разноски София – Маскат – София
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Мариана Ненчева Малинова доц. д-р
Статус:
действащ

Участие на 4 студенти от БП “Арабистика (Арабски език, култура и литература)” в двумесечна езикова програма в университета “Султан Кабус” в Оман с осигурени пълни стипендии (такса на обучение, храна, транспорт от летището, издаване на виза, студентски общежития).