Онлайн образованието: предимства и недостатъци

Онлайн образованието: предимства и недостатъци
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Иван Иванов Начев гл. ас. д-р
Статус:
действащ

Дешифриране на 200 часа записи на проведени интервюта с представители на университетския мениджмънт на НБУ, университетската администрацията и фокус групите със студенти и преподаватели в НБУ по темата за дигиталните и реалните светове.