Реализация на Договора за сътрудничеството на НБУ с Московския държавен лингвистичен университет на базата на Центъра на български език и култура в МДЛУ /Преподаване, стаж, семинар и дипломиране на руски студенти с български език от МДЛУ, Москва/ 2022 г.

Реализация на Договора за сътрудничеството на НБУ с Московския държавен лингвистичен университет на базата на Центъра на български език и култура в МДЛУ /Преподаване, стаж, семинар и дипломиране на руски студенти с български език от МДЛУ, Москва/ 2022 г.
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Татяна Николаева Фед доц. д-р
Статус:
действащ

Преподавателски обмен по договор с Московски държавен лингвистичен университет (МДЛУ) за пролетен семестър (1 март – 30 май 2022 г.) на д-р Майя Праматарова и на студенти. Лекции и срещи във връзка със съвместни програми с МДЛУ и участие в церемония по дипломиране на първи випуск магистри българисти на проф. Пламен Дойнов, д.н., доц. д-р Татяна Фед и проф. Петя Александрова, д.н.