Четвърта школа по превод TRAD NBU 2022

Четвърта школа по превод TRAD NBU 2022
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Венета Атанасова Сиракова доц. д-р
Статус:
действащ

Организиране и провеждане на Четвърта школа по превод TRAD NBU, организирана от деп. “Чужди езици и култури” с участници от деп. “Нова българистика” - представяне на обучението по превод в НБУ, работа върху широк диапазон текстове – юридически, научно-популярни, туристически, публицистични и литературни и др., лекции от специалисти по превод, използване на електронни ресурси. Работните езици са английски, немски, френски, испански, италиански и руски.