ЗАПАДНОСТТА НА ФРИГИЙСКАТА КУЛТУРА

ЗАПАДНОСТТА НА ФРИГИЙСКАТА КУЛТУРА
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Майя Димитрова Василева доц. д-р
Статус:
действащ

Участие на доц. д-р Майя Василева в международна конференция “Phrygia between the East and the West”, организирана от Университета на Павия, Италия и Института за изследвания на древния свят, Ню Йорк с доклад на тема “The ‘Westerness’ of Phrygian Culture”.