Участие в генерална асамблея на European Values Study (EVS) - 2022 г.

Участие в генерална асамблея на European Values Study (EVS) - 2022 г.
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Иван Иванов Начев гл. ас. д-р
Статус:
действащ

Участие на проф. Георги Фотев, д.н. в конференция на националните представители на EVS на 2022 г. в Брюксел, Белгия и в университета в Тилбург, Нидерландия, където ще представи Европейския атлас на ценностите и главата за България и книгата “Reflections on European Values Honoring Loek Halman’s Contribution to the European Values Study”.