Участие на студенти в конференция “Нови и стари терени на етнологията и антропологията. Дигитални и пандемични предизвикателства” (Пловдивски университет)

Участие на студенти в конференция “Нови и стари терени на етнологията и антропологията. Дигитални и пандемични предизвикателства” (Пловдивски университет)
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Роберта Радкова Колева
Статус:
действащ

Участие на 3 студенти от БП “Антропология” в студентски етноложки срещи на тема “Нови и стари терени на етнологията и антропологията. Дигитални и пандемични предизвикателства” в ПУ “Паисий Хилендарски”.