Юбилейна научна конференция под надслов “Традиция и новаторство” по повод 30-годишнината от създаването на НБУ и на филологическите програми към департамент “Чужди езици и култури” – 4-5 юни 2022 г.

Юбилейна научна конференция под надслов “Традиция и новаторство” по повод 30-годишнината от създаването на НБУ и на филологическите програми към департамент “Чужди езици и култури” – 4-5 юни 2022 г.
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Светлана Георгиева Димитрова-Гюзелева доц. д-р
Статус:
реализиран

Организиране на юбилейна научна конференция “Традиция и новаторство” по повод 30-годишнината от създаването на НБУ и на филологическите програми към департамент “Чужди езици и култури” на 4-5 юни 2022 г. в НБУ. Конференцията цели да включи международни участници и млади учени и докторанти. Не се предвижда такса за участие.


Постигнати резултати


1. Юбилейно издание на Годишника на департамента с доклади от конференцията;
2. Обмен на образователни практики и развитие на междуинституционалното сътрудничество;
3. Популяризиране на филологическите програми към деп. “Чужди езици и култури”;