Егейска Македония в историята

Егейска Македония в историята
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Живко Ангелов Лефтеров доц. д-р
Статус:
действащ

Провеждане на междудепартаментен пътуващ семинар с участие на студенти от БП и МП към деп. “История”, “Археология”, “Средиземноморски и Източни изследвания”, докторанти и преподаватели (21 – 24 май 2022 г.) с маршрут София – Воден (Едеса) – о-в Св. Ахил – Костур (Кастория) – Бер (Верея) – София. Практическото обучение (in situ) включва лекции, представящи посетените исторически и археологически паметници, места и музеи през различните исторически периоди.