Шеста годишна докторантска конференция на НБУ (2022 г.)

Шеста годишна докторантска конференция на НБУ (2022 г.)
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Димитър Милчев Вацов проф. д-р
Статус:
реализиран

Провеждане на Шеста годишна докторантска конференция на НБУ в Созопол, заложена като част от стратегията на Докторантското училище – форум за представяне на работите на докторантите пред техните колеги, преподаватели и членовете на Консултативния съвет на ДУ. В рамките на конференцията са представени 28 доклада, 1 кръгла маса по проект “Рискове” и 1 полудневен семинар по проект “РЕ-ЕРУА”. Участнваха 28 докторанти и млади учени, а модератори бяха 14 преподаватели от университета. Темите бяха изключително разнообразни, средата бе приятелска, но и конкурентна, докладите бяха на много високо ниво, а дискусиите – интензивни и задълбочени. На две кръгли маси бяха обсъдени и най-актуалните обществени теми: пандемията и войната срещу Украйна.
Конференцията бе организирана от Докторантското училище на НБУ. Тя вече се е утвърдила като най-широкият и сериозен интердисциплинарен научен форум на НБУ.


Постигнати резултати


1. кредити и публикация в сп. “Език и публичност” за докторантите;
2. развитие на докторантското образование и тюторската помощ чрез интердисциплинарна платформа;