Трети пътуващ семинар по криминология – “Остров Света Анастасия – Остров на надеждата"

Трети пътуващ семинар по криминология – “Остров Света Анастасия – Остров на надеждата
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Сигурност и отбрана
Ръководител:
Гергана Димитрова Йорданова д-р
Статус:
реализиран

Провеждане на трети пътуващ семинар по криминология за студентите от БП “Гражданска и корпоративна сигурност” и МП “Национална и международна сигурност”, “Криминология и политики за превенция на престъпността”, “Противодействие на престъпността и тероризма” до остров Света Анастасия (бивш остров Болшевик), римски терми “Акве Калиде”, военноморска база “Атия”, затвор в гр. Сливен.


Постигнати резултати


1. проведени теренни изследвания, интервюта от студентите и разработени научни изследвания по тема, свързана с пътуващия семинар, представени на научно-приложен форум и включени в сборник със студентски трудове;
2. повишаване удовлетвореността на студентите и привличане на кандидат-студенти към програмите на деп. “Национална и международна сигурност”;
3. медийно отразяване на събитието;