Официално посещение в Сухумския университет в Тбилиси, Грузия

Официално посещение в Сухумския университет в Тбилиси, Грузия
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Галина Недялкова Куртева доц. д-р
Статус:
действащ

Посещение на делегация от НБУ (проф. Пламен Дойнов, д.н., проф. д-р Георги Арнаудов, проф. Петя Александрова, д.н., доц. д-р Морис Фадел, доц. д-р Галина Куртева) в Сухумския държавен университет в Тбилиси, Грузия за установяване на двустранни контакти и сътрудничество. Провеждане на конференция, кръгла маса и творческа вечер, посветена на творчеството на проф. Дойнов.