Участие с доклад в международна конференция “Модернистки структури”

Участие с доклад в международна конференция “Модернистки структури”
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Морис Наме Фадел доц. д.н.
Статус:
действащ

Участие на доц. д-р Морис Фадел в международна конференция “Модернистки структури”, организирана от Университета на гр. Каен, Франция, с доклад на тема “От формализъм към структурализъм”.