Транснационални животи, пресичащи се гражданства, променящи се ценности: български изселници в Турция 33 години по-късно

Транснационални животи, пресичащи се гражданства, променящи се ценности: български изселници в Турция 33 години по-късно
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Магдалена Борисова Елчинова проф. д-р
Статус:
действащ

Провеждане на изследване (полуструктурирано интервю, пряко наблюдение и фотозаснемане) на социалния профил, ценности, приоритети и форми на социално включване на изселилите се през 1989 г. български турци в гр. Бурса и околностите му от проф. д-р Магдалена Елчинова.