XXVI. Международна ранноесенна школа по семиотика “Дигитализация на образованието: семиотични и интердисциплинарни подходи

XXVI. Международна ранноесенна школа по семиотика “Дигитализация на образованието: семиотични и интердисциплинарни подходи
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Кристиан Кръстинов Банков проф. д.н.
Статус:
действащ

Провеждане на XXVI Международна ранноесенна школа по семиотика в гр. Созопол (6 – 10 септември 2022 г.) с участие на 10-12 гост-лектори от Дания, Франция, Германия, Гърция, Великобритания и България, преподаватели, докторанти и студенти от НБУ и чужди университети и организиране на четвърти изследователски уъркшоп по проект ERUA, работен пакет 2; Събитието е под егидата на Световната асоциация за семиотични изследвания (IASS).