Научна конференция с международно участие на тема: “Университетът, езикът, обществото”

Научна конференция с международно участие на тема: “Университетът, езикът, обществото”
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Морис Наме Фадел доц. д.н.
Статус:
действащ

Научната конференция „Университетът, езикът, обществото“ е част от цикъл научни събития, свързани с 30-годишнината на НБУ. Конференцията ще се спре върху това можем ли днес да говорим за криза в отношенията между университета и обществото?

Обществото изглежда затворено в своите фрагментирани общности, представени в социалните мрежи и отказващи да комуникират помежду си, нежелаещи да подлагат на критичен анализ ценностите, които следват. Академичното знание сякаш е изолирано и губещо доверие. Разделението между университета и обществото, разбира се, означава и разделение между техните езици, а аргументативният дискурс изглежда лишен от авторитет. Като негови съперници се очертават фалшивите новини, слуховете, конспиративните теории, сензациите.

Дали това е само съвременен феномен или могат да се открият исторически паралели, които да ни помогнат по-добре да разберем настоящето? Все по-належаща и осъзната е нуждата от управление на комуникацията между университета и различните групи в обществото, както и търсене на форми за постигане на разбиране.