Тържествено честване на 80-годишнината на проф. Михаил Неделчев

Тържествено честване на 80-годишнината на проф. Михаил Неделчев
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Морис Наме Фадел доц. д.н.
Статус:
действащ

Организиране на национална научна конференция в НБУ, посветена на идеите на проф. Михаил Неделчев (14 юли 2022 г.) и тържествено събрание в чест на 80-годишния юбилей на проф. Неделчев (17 юли 2022 г.).