Лятна школа по антропология “Културните наследства – как интерпретираме миналото” (по примера на градовете Русе, Тутракан и Разград): 27.08-3.09.2022

Лятна школа по антропология “Културните наследства – как интерпретираме миналото” (по примера на градовете Русе, Тутракан и Разград): 27.08-3.09.2022
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Ирена Иванова Бокова доц. д-р
Статус:
действащ

Провеждане на лятна школа по антропология “Културните наследства – как интерпретираме миналото” (по примера на градовете Русе, Тутракан и Разград)” с участие на студенти и докторанти от деп. “Антропология” и “Дизайн” и съвместно в РИМ гр. Русе. Школата се провежда под формата на лекции и събеседване с включване на теренна работа по групи и конкретни теми. Лятната школа по антропология е включена в лятната програма на консорциума ERUA, като 3 студенти от университет Париж-8 ще участват.