Научна конференция: Историческото образование: Критерии, очаквания, отговорност

Научна конференция: Историческото образование: Критерии, очаквания, отговорност
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Момчил Николаев Методиев проф. д.ф.н.
Статус:
действащ

Организиране и провеждане на традиционна годишна научна конференция под надслов “Историята като наука, образование и професия” с участие на преподаватели, студенти и докторанти, постдокторанти и алумни на деп. “История” на НБУ, деп. “Археология”, “Философия и социология”, “Нова българистика”, СУ “Св. Климент Охридски”, Институт за исторически изследвания-БАН, Университета на Торонто и Университета Роскилде, Дания. Преглед на първата година на преподаване на ООК по Граждански знания и умения.