Участие в Second International Conference on Trauma and Mental Health, 18-20.09.2022 Jerusalem

Участие в Second International Conference on Trauma and Mental Health, 18-20.09.2022 Jerusalem
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Милена Митева Мутафчиева доц. д-р
Статус:
действащ

Участие на доц. д-р Милена Мутафчиева с два доклада на Second International Conference on Trauma and Mental Health в Йерусалим. Популяризиране на резултатите от изследователски проект по Еразъм+ “Evidence Based Trauma Stabilization (EBTS). Two training programs for stabilization of traumatized children among refugee, asylum seeking and immigrant fam”.