Грижата за хора с деменция в България: между свръхотговорността на семейството и недоверието към обществените институции на здравеопазване

Грижата за хора с деменция в България: между свръхотговорността на семейството и недоверието към обществените институции на здравеопазване
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Теодора Иванчева Карамелска доц. д-р
Статус:
действащ

Участие на гл. ас. д-р Теодора Карамелска с доклад в 9-тата годишна конференция “Обществено здраве в Източна и Югоизточна Европа: растеж, неравенства и държава. Съвременни и исторически перспективи”, организирана от Лайбниц институт за изследване на Източна и Югоизточна Европа в Регенсбург, Германия.