60+ години страх: непризнатият принос на Канада в развитието на жанра филми на ужасите

60+ години страх: непризнатият принос на Канада в развитието на жанра филми на ужасите
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Андрей Андреев Андреев преп.
Статус:
действащ

Участие на преп. Андрей Андреев с доклад в Деветата тригодишна международна конференция на Централноевропейската асоциация по канадистика “Канадски ландшафти”, Будапеща, Унгария.