Конференция “Академичната и професионалната етика в България: проблеми и перспективи

Конференция “Академичната и професионалната етика в България: проблеми и перспективи
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Лилия Александрова Гурова проф. д-р
Статус:
действащ

Организиране и провеждане на конференция “Академичната и професионалната етика в България: проблеми и перспективи” в зала 20, НБУ като част от събитията, посветени на 30-годишнината от основаването на НБУ.