Правата на човека в епоха на кризи” Юбилейна научна конференция, под патронажа на Омбудсмана на Република България

Правата на човека в епоха на кризи” Юбилейна научна конференция, под патронажа на Омбудсмана на Република България
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Евелина Радославова Стайкова доц. д-р
Статус:
действащ

Провеждане на юбилейна научна конференция на тема “Правата на човека в епоха на кризи” под патронажа на Омбудсмана на Република България и посветена на 30-годишнината от създаването на НБУ и 30 години от присъединяването на България към Европейската Конвенция за защита правата на човека и основните свободи.