Източна Македония и Западна Тракия в историята

Източна Македония и Западна Тракия в историята
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Живко Ангелов Лефтеров доц. д-р
Статус:
действащ

Организиране и провеждане на междудепартаментен пътуващ семинар и практическо обучение (in situ) с маршрут София – Филипи – Кавала – Ксанти – Абдера – Гюмюрджина (Комотини) – Сяр – София. По време на практическото обучение ще бъдат изнесени лекции, представящи посетените места и паметници, музеи и др. обекти.