Управление на рисковете. Ръководство за обучение

Управление на рисковете. Ръководство за обучение
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Михаил Георгиев Станчев проф. д-р
Статус:
действащ

Създаване на ръководство за обучение по управление на рисковете за студенти и докторанти в НБУ.