Вътрешен транспорт за участие на екип от НБУ на Срещата на високо ниво на консорциум ERUA

Вътрешен транспорт за участие на екип от НБУ на Срещата на високо ниво на консорциум ERUA
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Димитър Трендафилов Йончев проф. д.н.
Статус:
действащ

Участие на екип от 21 души от НБУ – участници и координатори на работни пакети по проекти ERUA и ReERUA – във втора годишна Среща на високо равнище (Summit) с домакин Университета “Париж-8 Сен Дени”.