Пленарно и информационно посещение на Бундестага

Пленарно и информационно посещение на Бундестага
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Статус:
действащ

Образователна визита на 12 студенти от НБУ в германския парламент – присъствие на Парламентарен контрол, дебати в Бундестага, запознаване с работните правни и административни процеси и формална среща с депутата д-р Андреас Шойер (министър на транспорта и дигиталната инфраструктура 2018-2021 г. и бивш генерален секретар на християндемократическата партия CDU).
Критерии за подбор на участващите студенти – ниво на владеене на немски език B2/C1, подготовка по поставени задачи на немски език по департаменти.