Българският език и неговите културни пространства

Българският език и неговите културни пространства
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Огняна Атанасова Георгиева-Тенева доц. д.н.
Статус:
действащ

Участие на 1 преподавател и 2 студенти от деп. “Нова българистика” в семинар, организиран от Белградския университет и в изпълнение на договор за сътрудничество между НБУ и Белградския университет, Сърбия. По време на семинара ще бъдат изнесени доклади от участниците.