Златна Прага – Места на трансформация и устойчивост във времето” (пътуващ семинар 30.03-4.04.2023 г.)

Златна Прага – Места на трансформация и устойчивост във времето” (пътуващ семинар 30.03-4.04.2023 г.)
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Ирена Иванова Бокова доц. д-р
Статус:
действащ

Организиране и провеждане на пътуващ семинар до Прага с участие на 10 студенти от НБУ, 2 преподаватели и 1 координатор. Семинарът включва самостоятелни наблюдения и теренна работа, като всеки студент ще представи важно събитие или място в града.