Участие с доклад в международна американистична конференция – Конкорд, Масачузетс, САЩ, 11-19 юли 2023 г.

Участие с доклад в международна американистична конференция – Конкорд, Масачузетс, САЩ, 11-19 юли 2023 г.
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Албена Кузманова Бакрачева проф. д.н.
Статус:
действащ

Участие на проф. Албена Бакрачева, д.н. с доклад “Wherever the Hog Comes, the Rattlesnake Disappears,” or “Sic Transit Gloria Ruris:” Fuller and Thoreau on Civilization and/as Extinction” в международна конференция “Thoreau and the Politics of Extinction” в Бостън, САЩ.