Участие с доклад в международна научна конференция “Кризи на универсалното в англоезичната литература и критика (19. – 21. в.)

Участие с доклад в международна научна конференция “Кризи на универсалното в англоезичната литература и критика (19. – 21. в.)
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Статус:
действащ

Участие на доц. Морис Фадел, д.н. с доклад “The Negative Universal in the Early Deconstruction” в международна научна конференция “Кризи на универсалното в англоезичната литература и критика (19.-21. век)”, организирана от френския университет “Нова сорбона”, Париж, Франция.