Участие във форума за кино и литература, организиран от Факултета по езици, изкуства и хуманитарни науки в Университета в град Кенитра, Мароко – финансиране на пътни разходи София – Кенитра – София

Участие във форума за кино и литература, организиран от Факултета по езици, изкуства и хуманитарни науки в Университета в град Кенитра, Мароко – финансиране на пътни разходи София – Кенитра – София
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Мариана Ненчева Малинова доц. д-р
Статус:
действащ

Участие на студенти и преподаватели от програма “Арабистика” с лекции и презентации във Форум за кино и литература на Факултета по езици, изкуства и хуманитарни науки в Университета “Ибн Туфайл” в град Кенитра, Мароко.