Посещение на Сухумския университет в Тбилиси, Грузия, в периода 08.05-13.05.2023 г.

Посещение на Сухумския университет в Тбилиси, Грузия, в периода 08.05-13.05.2023 г.
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Галина Недялкова Куртева доц. д-р
Статус:
действащ

Посещение на доц. д-р Галина Куртева и д-р Албена Стамболова в Сухумския университет в Тбилиси, Грузия (8 – 13 май 2023 г.) като част от програмата за сътрудничество между университетите.