Международната научна конференция “Права и сигурност”, 27-28.04.2023

Международната научна конференция “Права и сигурност”, 27-28.04.2023
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Сигурност и отбрана
Ръководител:
Евелина Радославова Стайкова доц. д-р
Статус:
действащ

Организиране и провеждане на международна научна конференция “Права и сигурност” в НБУ, посветена на 75 години от приемането на Всеобщата декларация за правата на човека на ООН и 20-тата годишнина от създаването на деп. “Национална и международна сигурност”.