Северна Добруджа и нейното културно-историческо наследство

Северна Добруджа и нейното културно-историческо наследство
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Живко Ангелов Лефтеров доц. д-р
Статус:
действащ

Организиране и провеждане на междудепартаментен пътуващ семинар с цел практическо обучение (In situ) на студенти от БП о МП на деп. “История”, “Археология”, “Средиземноморски и Източни изследвания” и докторанти до Северна Добруджа (София – Силистра – Адамкилиси – с. Мурфатлар – Констанца – Бабадаг – Тулча – с. Никулицел – Констанца - София).