Управление на рискове. Ръководството за обучение, етап 2

Управление на рискове. Ръководството за обучение, етап 2
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Сигурност и отбрана
Ръководител:
Михаил Георгиев Станчев проф. д-р
Статус:
действащ

Обработка на научни материали и редакция на текстове за създаване на ръководство за обучение по управление на рисковете.